Opis pliku: LED-Controller_board_V2.X_MEGA168_V1.14.hex.zip , Typ pliku: application/x-zip-compressed , Rozmiar: 12 KB

Ten plik został przeskanowany programem antywirusowym. Raport: Czysty plik, nie wykryto zagrożeń. W celu sprawdzenia czy plik nie posiada zagrożeń, polecamy serwis virustotal.