Opis pliku: NhPn-PP98.zip , Typ pliku: application/x-zip-compressed , Rozmiar: 167 MB

Ten plik został przeskanowany programem antywirusowym. Raport: Czysty plik, nie wykryto zagrożeń. W celu sprawdzenia czy plik nie posiada zagrożeń, polecamy serwis virustotal.